Primair onderwijs

Basis schoolabonnement Bibliobus:

Gezamenlijk abonnement Bibliobus + Onderwijsbibliotheekdienst (OBD):

 • voor dBos scholen in de gemeenten Veere en Noord-Beveland: kosten € 3,00 per leerling (DUO teldatum 1 oktober)
 • voor overige scholen in de gemeenten Veere en Noord-Beveland: kosten € 2,50 per leerling (DUO teldatum 1 oktober)

Bibliobus en Onderwijsbibliotheekdienst bieden ieder een apart abonnement aan:

 • voor de scholen in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Borssele waar de bibliobus komt:
  - kosten OBD: € 2,25 per leerling (DUO teldatum 1 oktober)
  - kosten Bibliobus/Bibliotheek: € 1,30 per leerling (DUO teldatum 1 oktober)

Het basis schoolabonnement biedt:

 • Voor elke groep een eigen pas. De leerkracht houdt de pas in zijn beheer. Wat houdt een groepspas in?
  - 30 boeken per pas per keer
  - de uitleentermijn is 6 weken, 6 weken verlengen
  - een schooljaar lang geen boete (wel bij herinneringen)
  - zelf boeken uitzoeken
  - reserveren en uitlenen kan bij de bibliobus en bibliotheek in Zeeland (max. 5 boeken per pas) 
 • Bibliobusbezoek
 • Lenen van speelleermaterialen (handpoppen, spellen, lespakketten)
 • Gebruik surfacetafel in de bibliobus J
 • Je kunt collecties lenen:
  - Themacollecties: Je kunt een keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde thema’s
  - jaarcollecties leesboeken
  - vaste leescollecties rond een auteur of thema.
 • Je kunt de materialen afhalen en inleveren in de bibliobus of een bibliotheek in de buurt.
 • Binnen een abonnement op de OBD is per schooljaar één adviesgesprek over de schoolmediatheek op school gratis.

Dbos scholen in de Veere en Noord-Beveland ontvangen met het abonnement alle onderdelen van het basis schoolabonnement met extra:

 • uitvoering van activiteiten op het gebied van leesbevordering of mediawijsheid in de klas, of in de Columbus of door één van onze leesconsulenten
 • wisselcollectie in de school
 • deelname aan de Monitor de Bibliotheek op School

Alle prijzen zijn exclusief btw.