Primair onderwijs

Abonnement 2024-2025

De Columbus en de Onderwijsbibliotheekdienst bieden een gezamenlijk abonnement aan. Je kunt kiezen uit de onderstaande pakketten:

Pakket 1: Standaard + Onderwijsbibliotheekdienst (OBD):

 • Voor elke groep een eigen pas voor het lenen en reserveren van boeken in de Columbus of bibliotheken in Zeeland. De leerkracht houdt de pas in zijn beheer. Wat houdt een groepspas in?
  - 30 boeken per pas per keer
  - de uitleentermijn is 6 weken, 6 weken verlengen
  - reserveren en uitlenen kan bij de bibliobus en bibliotheken in Zeeland (max. 5 boeken per pas) 
 • Het lenen van speelleermaterialen (handpoppen, spellen, lespakketten).
 • Gebruik van de faciliteiten in de Columbus.

 Scholen kunnen diverse lees- en themacollecties lenen bij de OBD als aanvulling op het eigen boekenbezit.

 • Themacollecties: Je kunt een keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde thema's.
 • Kant-en-klare leescollecties rond een auteur of thema.
 • Jaarcollecties leesboeken.

Hoeveel collecties kun je lenen in 2024-2025: de schoolgrootte (aantal leerlingen) is bepalend voor het maximum aantal te bestellen lees- en themacollecties per schooljaar volgens onderstaande tabel. Let op: Het maximum wordt dit schooljaar verhoogd met 3 extra collecties naar keuze uit de lijst van ‘A tot Z’ kant - en klare leescollecties

aantal leerlingen

max. aantal collecties

≤ 50

8 + 3

51-100

10 + 3

101-150

12 + 3

151-200

14 + 3

201-250

17 + 3

251-300

20 + 3

301-350

23 + 3

351-400

24 + 3

401-450

26 + 3

451-500

28 + 3

> 500

30 + 3

Kosten abonnement per schooljaar: € 5,00 per leerling (DUO teldatum 1 oktober 2023). De rekening wordt in november verstuurd.

Nog geen abonnement? Stuur een mail naar onderwijsbus@dezb.nl 


Pakket 2: Standaard + Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) + dBos:

Samenwerking volgens het concept de Bibliotheek op school.

Het abonnement geeft recht op bovengenoemd pakket 1 uitgebreid met:

 • Gedurende 6 weken een leesbevorderingsactiviteit in alle groepen uitgevoerd door de leesconsulent
 • Informeren en inspireren van het team
 • (Online) trainingen/workshops met extra’s rondom Kinderboekenweek / voorleesdagen
 • Ouderavond (eenmalig)
 • Deelname aan de Monitor de Bibliotheek op school
 • Ondersteuning bij het opstellen van het leesbeleid in het leesplan
 • Ondersteuning bij de inrichting van de schoolbibliotheek en aanschaf meubilair
 • Gebruik van de Columbus onder schooltijd, inclusief educatieve activiteiten

Kosten abonnement per schooljaar: € 5,50 per leerling (DUO teldatum 1 oktober 2023).

De Columbus sluit een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst af. De rekening wordt in november verstuurd. 

Nog geen abonnement? Stuur een mail naar onderwijsbus@dezb.nl 

Pakket 3: Standaard + Onderwijsbibliotheekdienst (OBD) + dBos + V@school

Het abonnement geeft recht op bovengenoemd pakket 1 + 2 uitgebreid met:

 • Een licentie V@school voor het beheer van de schoolbibliotheek 

Kosten abonnement per schooljaar: € 5,50 per leerling (DUO teldatum 1 oktober 2023).

Kosten V@school:

-      € 225,00 in 2023
-      € 230,00 in 2024

De Columbus sluit een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst af. De V@school licentie wordt apart gefactureerd. Beide rekeningen worden in november verstuurd.

Nog geen abonnement? Stuur een mail naar onderwijsbus@dezb.nl 

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.