Primair onderwijs

De Bibliobus en de Onderwijsbibliotheekdienst kennen ieder een eigen abonnementsvorm. Er wordt ook apart gefactureerd.

Basis schoolabonnement Bibliobus:

 • voor scholen in de gemeenten Veere en Noord-Beveland
  Het schoolabonnement is gratis.
 • voor de scholen in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Borssele waar de bibliobus komt: kosten:  € 1,30 per leerling (DUO teldatum 1 oktober)

Inhoud schoolabonnement:

 • Voor elke groep een eigen pas. De leerkracht houdt de pas in zijn beheer. Wat houdt een groepspas in?
  - 30 boeken per pas per keer
  - de uitleentermijn is 6 weken, 6 weken verlengen
  - een schooljaar lang geen boete (wel bij herinneringen)
  - zelf boeken uitzoeken
  - reserveren en uitlenen kan bij de bibliobus en bibliotheek in Zeeland (max. 5 boeken per pas) 
 • Bibliobusbezoek
 • Lenen van speelleermaterialen (handpoppen, spellen, lespakketten)
 • Gebruik surfacetafel in de bibliobus

Abonnement Onderwijsbibliotheekdienst (OBD):

Voor scholen in Zeeland die gebruik willen maken van de dienstverle­ning van de onderwijsbibliotheekdienst (OBD) geldt een abonnement per schooljaar. Voor het basistarief van € 2,31 per leerling (DUO teldatum 1 oktober) kun je zonder bijkomende kosten gebruik maken van het basispakket.

Het basispakket omvat:

 • het lenen van lees- en themacollecties (max. 10 collecties*):
  - themacollecties: je kunt een keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde
  thema’s
  - een jaarcollectie leesboeken
  - vaste leescollecties rondom een thema of auteur
 • het transport van de collecties naar de dichtstbijzijnde bibliotheekvestiging / bibliobus
 • 1 adviesgesprek bij het beheer van de schoolbibliotheek (o.a. saneren van de collectie, ondersteuning gebruik van het zoek- en uitleensysteem V@school**)

Wil je lid worden van de OBD? Vul dit inschrijfformulier in en stuur het ondertekend naar: zbobd@dezb.nl.

 *Wil je meer collecties, dat kan: tarief € 3,08 max. 15 collecties, tarief € 3,59 max. 20 collecties
**De licentie van het bibliotheeksysteem V@School valt buiten het OBD abonnement.

Abonnement dBos scholen

Basisscholen die werken met de Bibliotheek op school kunnen gebruik maken van één gezamenlijk abonnement op de dienstverlening van de Bibliobus en de Onderwijsbibliotheekdienst.
Het gaat om de volgende scholen in de gemeenten Veere en Noord-Beveland:

Het Stelleplankier Colijnsplaat
De Zuidvliet Kortgene
De Sprong Koudekerke
De Goede Polder Vrouwenpolder
 't Paalhoofd Zoutelande
 De Lichtboei Westkapelle

 

Kosten basisabonnement dBoS scholen: € 3,- per leerling. Met dit abonnement ontvangt de school alle onderdelen van het schoolabonnement en het basispakket OBD met extra:

 • uitvoering van activiteiten op het gebied van leesbevordering of mediawijsheid in de klas, of in de ColumBus door de leerkracht of door één van onze leesconsulenten
 • wisselcollectie in de school
 • deelname aan de Monitor de Bibliotheek op School
 • zonder extra kosten lenen van thema- en leescollecties bij de Onderwijsbibliotheekdienst

Teldatum van het aantal leerlingen is 1 oktober van het lopend schooljaar. De rekening wordt in november verstuurd.

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.