Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement. Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnementen.

Aanvragen themacollecties vanaf 4 jaar (Gebruik PDF lijst bij 'Meer informatie')

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Wil je werken rond een bepaald onderwerp kun je een themacollectie aanvragen. Je kunt je keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde thema’s. Deze lijst vind je onderaan bij “Meer informatie”. (PDF downloaden). Eventueel kun je in het onderwerp veld op het bestelformulier één tot maximaal drie deelonderwerpen toevoegen om extra te specificeren.

Een themacollectie bestaat hoofdzakelijk uit informatieve jeugdboeken maar ook prentenboeken en -beperkt- leesboeken kunnen deel uit maken van de collectie. De collectie is ideaal als aanvulling op de schoolbibliotheek maar bijvoorbeeld ook voor thematisch gebruik in de klas bij zaakvakken en begrijpend lezen.

Let op: Voor peuters is het thema aanbod van de lijst begrensd.
Een specifiek overzicht van alle producten voor 2-4 jarigen krijg je wanneer je in het zoekveld de doelgroep "Kinderopvang en Kinderdagverblijf" selecteert.

De uitleentermijn is standaard 4 weken. Wil je de collectie langer lenen (maximaal 3 maanden) dan kun je dit invullen bij “gewenste periode”.

Soms overtreft de vraag het aanbod. Bestel je collecties daarom op tijd.
De minimale aanvraagtermijn is 2 weken van te voren.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs

Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • beoordelen en reflecteren
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 35 oriëntatie op jezelf en de wereld; zelfredzaamheid
 • kerndoel 37 oriëntatie op jezelf en de wereld; respect en normbesef
 • kerndoel 49 oriëntatie op jezelf en de wereld; bevolking en landschappen
 • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Nieuws

Afbeelding Corona.jpg

Levering, retourneren en afhalen collecties OBD tijdens de lockdown van de bibliotheken

Gepubliceerd op: 2 maart 2021

Beste directie, leerkracht, leescoördinator en pedagogisch medewerker, De bibliotheken blijven...